Finalistka č.5

Alžbeta Golianová

 

VEK:

18

ZNAMENIE:

ryby

ŠKOLA:

Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

HOBBY:

tanec, skauting, husle, šport, turistika

Moja osobnosť a identita sa formovala a rozvíja postupne, a to aj vďaka ľudom, ktorí ma obklopujú a sprevádzajú mojimi cestami. Tanec ma odmalička učil láske k tradíciám. Skauting mi dal samostatnosť, zodpovednosť za seba, no i za druhých. Hodiny huslí mi ukázali, že za každým úspechom je množstvo trénovania. A napokon vďaka prírode a športu som pochopila, že je nevyhnutné starať sa o svoje zdravie a vážiť si svoje telo. Mám rada zorganizovaný deň, no čo milujem väčšmi, je spomalenie, zastavenie sa a užívanie si času v kruhu najbližších, s dobrou knihou, či na prechádzke s mojím psím priateľom. Samu seba vnímam ako veľmi zanietenú pre všetko, do čoho sa pustím, preto sa rada učím nové, pre mňa nepoznané, veci. Myslím, že najdôležitejšou vecou v živote je vniesť šťastie do života iných a to si pripomínam pri svojich každodenných rozhodnutiach.